Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

„Moba” je svetski lider u proizvodnji mašina za sortiranje i pakovanje jaja sa odličnom reputacijom kada se radi o novim izumima i inovacijama za brže i efikasnije sortiranje i pakovanje jaja.

Kompanija je osnovana 1947. godine kada su proizvedene prve mašine za jaja i živinarsku industriju pod imenom „Moba”. 1970. godine na tržište su plasirane prve mašine koje su istovremeno i sortirale i pakovale jaja. Dalji napredak i razvoj mašina je brzo usledio. Tako je 1993. godine proizvedena „Omnia” kao prva mašina koja je predstavljala kombinaciju pojedinačnog ručnog rukovanja proizvod-a i savremene računarske tehnike. Ova mašina je mogla da obrađuje jaja brzo i čisto, uz visok kvalitet, što je u prošlosti smatrano nemogućim.

Pakerice za jaja (ručne)
Moba proizvodi mašine za sortiranje jaja za sisteme manjeg obima sve do velikih sortirki koje su kompjuterizovane i potpuno automatizovane. Moba pakerice za jaja su poznate po velikoj pouzdanosti i čvrstini. Kod ovih sistema jaja se dopremaju na sortitku ručno ili automatski i sortiraju se prema težini jaja. Nakon sortiranja jaja se pakuju ručno.

Mobanette3, sa 4 do 7 putanja za razvrstavanje jaja i kapaciteta 1.600 jaja na sat, je rešenje za male farme obzirom da je konstrukcijski kreirana da uposli jednog radnika bez obzira na broj aktivnih putanja kojima stižurazvrstana jaja. Mobanette3 je izuzetno kvalitetan i pouzdan alat koji će služiti dugi niz godina uz minimalnetroškove servisiranja, uz ograničenje da je pakovanjeisključivo manualno. Ogromna prednost ovog alata jenjegova masa koja dopušta jednom operateru da ga prenosi čime je i fleksibilnost na strani ovoga proizvoda.
Moba 68, sa 4 do 7 putanja za razvrstavanje jaja i kapaciteta 3.000 jaja na sat, pretstavlja rešenje za srednje farme obzirom da je konstrukcijski kreiranakreirana da uposli jednog ili dva radnika u zavisnostiod broja aktivnih putanja kojima stižu razvrstana jajai to jednostavno putem prekidača.
Moba 88, sa 4 do 7 putanja za razvrstavanje jaja i kapaciteta 4.500 jaja na sat je rešenje za srednje farme obzirom da je konstrukcijski kreirana da uposli dva radnika u zavisnosti od broja aktivnih putanja kojimastižu razvrstana jaja i to jednostavno putem prekidača.
Moba 9B
Kapacitet 14.400 jaja/sat
 
 

Pakerice za jaja ( na podloške)
Na farmama koje nemaju sortirke, jaja moraju da se stavljaju na podloške kako bi se pripremila za transport. Moba pakerice za podloške, karakteriše velika preciznost i brzina. Jednom kada se jaja stave u mašinu za pakovanje više nemaju dodir sa ostalim jajima i obrađuju se odvojeno. Pakerice su izrađene od nerđajućeg čelika, lako se čiste i imaju svu moguću opremu koja prati tok jaja zahvaljujući trakama za jaja.

Pakerica 55
Kapacitet 20.000 jaja/čas
Pakerica 100
Kapacitet 36.000 jaja/čas
Pakerica 70
Kapacitet 25.000 jaja/čas
 

Omnia

Klasa „Omnia” mašina za sortiranje i pakovanje jaja je dizajnirana tako da zadovolji stalno rastuće potrebe industrijske proizvodnje jaja. Sa zavidnim udelom na svetskom tržištu, „Omnia” je dobro poznata u oblasti industrije jaja i postala je sinonim za „sortirke”. Kapacitet cele linije sortirki je od 30.000 jaja/čas do 180.000 jaja/čas ( 85 do 500 kutija/čas).

 1. Akumulator
 2. Kontrola jaja (prljava+procurela)
 3. Selekcija (odstranjivanje škarta)
 4. Sistem za dezinfekciju ultraljubičastim zracima
 5. Vaga
 6. Prebacivanje
 7. Detekcija krvnih mrlja i zamućenosti
 8. Obeležavanje (štampanje)
 9. Linije za pakovanje
 10. Ekran
 11. Pakovanje u kutije