Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Embrioni imaju različite potrebe tokom pojedinih faza perioda inkubacije. Pas Reform uviđa i razume te potrebe i dizajnirao je inkubatore prema najvišim standardima kako bi obezbedio optimalne uslove inkubacije koji maksimalizuju leženje i uniformnost pilića. Pas Reform- inkubatori pružaju najbolji kvalitet pilića, maksimalizuju stopu rasta i minimalizuju stopu konverzije hrane, koji su ujedno najbitniji i presudni za uspeh u živinarskoj proizvodnji.

Dobar izležaj nije nikakva slučajnost. Priroda je stvorila temperaturno-zavistan proces proces koji izjednačava telesnu temperaturu embriona sa majčinskom i dovodi do proizvodnje zdravih, prvoklasnih pilića. Priroda, kao i uvek, ima sve odgovore a naš cilj je da stvorimo što je moguće sličnije uslove kako bi proizvodili zdrave i kvalitetne piliće koji zadovoljavaju stalno rastuću tražnju svetskog tržišta.

Tokom inkubacije embrion prolazi kroz tri kritične faze razvoja pre nego što je u stanju da se uspešno izleže. Svaka faza zahteva posebne uslove za najbolju inkubaciju i jedinstvenu distribuciju temperature, ventilacije i vlažnosti.

RAZVOJ
Tokom prve faze, odmah nakon oplodnje, na putu od jedne ćelije do skoro formirane ptice, embrion prolazi kroz niz komleksnih morfoloških, fizioloških i biohemijskih promena.

RAST
Druga faza se odigrava tokom druge polovine inkubacionog perioda. Sredinom perioda inkubacije embrion ima već oko 95% formiranih organa i treba samo da dobije na veličini kako bi bio spreman za leženje.

LEŽENJE
Prve dve faze se odigravaju u predizvodilištu dok se treća i poslednja faza odvija u izvodilištu. Tokom treće faze embrion je podvrgnut nizu procesa koji ga osposobljavaju da preživi izvan njegove zaštitne ljuske nakon leženja.